Tel.: +36 20 925 3273
E-mail.: mail@wakeshop.hu
1037 Bp. Domoszló útja 16.

Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 11.00 - 19.00
Szombat:              ZÁRVA!

HU | EN

EVERRIDE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Everride Kft. cég (székhely: 1037 Bp, Domoszló útja 16, adószám: 12794757-2-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

1. Szolgáltató adatai

 

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat Értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Jelen Általános szerződési feltétételek, ide értve annak mellékletét is (a továbbiakban együtt: ÁSZF) kifejezett eltérő írásos megállapodás hiányában az Everride Kft. (székhely: 8500 Pápa, Világos utca 14., cégjegyzékszám: 19 09 509501, adószám: 12794757-2-19, a továbbiakban: Szolgáltató), mint vállalkozó és/vagy megbízott, másrészről a megrendelő és/vagy megbízó (a továbbiakban: Felhasználó) között 2016. április 1. napjától létrejött egyedi vállalkozási és/vagy megbízási szerződések (a továbbiakban: Szerződés, vagy Szerződések) elválaszthatatlan részét képezi.

2.3. A wakeshop.hu-n közzétett bármely cikk, fotó, film és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, illetve a Everride Kft. írásbeli engedélyével többszörözhető,terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban. A szerző és az Everride Kft. a megjelentetett művek írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltja. 

 

3. Adatkezelési szabályok

3.1. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tervezett adatkezelés határideje

3.1.1. Szolgáltató Adatkezelőként az Adatvédelmi Szabályzatban részletezett módon rögzíti és védi az Fogyasztók, köztük Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) szerint Érintettek személyes adatait.

3.1.2. Adatkezelő

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

3.1.3. Webshopos megrendelés kezelése a www.wakeshop.hu webáruház felületén.  Megrendelések nyilvántartása a szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsulásáig Adatkezelés jogalapja: Szerződés A kezelt adatok köre: Felhasználó név; Jelszó; Ip cím; Név; Állandó lakcím; Szállítási cím; E-mail cím; Telefonszám; Egyedi azonosító. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása. Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsításáig.

3.1.4. Ajánlatkérés kezelése Az Adatkezelő központi e-mail címére vagy valamely kolléga személyes e-mail címére érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása A kezelt adatok köre: Név;Email cím; Telefonszám Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása Adatkezelés tervezett határideje: Az ajánlatkérést beérkezését követő 1. évet követő első március utolsó munkanapja.

3.1.5. Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása Adatkezelés jogalapja:Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés) Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást. A kezelt adatok köre: Név; Állandó lakcím; E-mail cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén) Egyedi azonosító. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása Adatkezelés tervezett határideje: számla kiállításától számított 8 év

3.1.6. Termékek, szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára Új vagy megújított termékekről illetve szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés meghívás marketing rendezvényre. Adatkezelés jogalapja:Az Érintett hozzájárulása. Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. A kezelt adatok köre: Név; Értesítési cím; Email cím; Telefonszám; Felhasználó által megadott kiegészítő információk. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem vagy késve értesül az  akciókról és új termékinformációkról  Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja.

3.1.7. Garanciális termékek ügyintézése, visszáru kezelés Garanciális termékek ügyintézése, (Jegyzőkönyv kiállítása) visszáru kezelés, Az átvételt követő törvényi határidőn belüli, termék csere, javítás és visszáru kezeléssel kapcsolatos adatkezelés.  
Adatkezelés jogalapja:Jogszabályi kötelezettség A kezelt adatok köre:Név; Cím; Email cím; Telefonszám.Adatkezelés tervezett határideje: 3 év

3.1.8. Törzsvásárlói csoport nyilvántartása kezelése A vásárlás nyilvántartása és/vagy Egyedi kedvezmények nyújtása. Adatkezelés jogalapja:Az Érintett hozzájárulása. Az érintett személyesen az üzletben, vagy e-mailben, vagy hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. A kezelt adatok köre: Név; Értesítési cím; Email cím; Telefonszám; Tagság kezdetének dátuma; Felhasználó által megadott kiegészítő információk. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: kedvezmények igénybevételének meghiúsulása. Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig.

3.1.9. Megrendelések kiszállítása Futárszolgálat igénybevételével történő lakcímre vagy Futárszolgálati pontra történő kiszállítás. Adatkezelés jogalapja:Szerződés – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani Adatok forrása:A megrendelést leadó személy közlése alapján. A kezelt adatok köre: Név; Telefonszám; Email cím; Egyedi azonosító. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja.

3.1.10.  Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése Az Adatkezelő boltjaiba és webshopjában üzemeltett bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése. Adatkezelés jogalapja:jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás.

3.1.11. Kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása Adatkezelő üzlethelyiségében az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. Adatkezelés jogalapja: személy- és vagyonvédelemhez fűződő jogos érdek, hozzájárulás. Érintett a hozzájárulását e – valamint az üzlethelyiség bejáratán elhelyezett – tájékoztatás ellenére történő belépéssel adja meg.  A kezelt adatok köre: kép- és hangfelvétel az érintett személyről. Adatkezelés tervezett határideje: 120 (százhúsz) óra.

3.2. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tervezett adatkezelés határideje, érintettek köre, gyermekek, kötelezően megadandó adatok köre

3.2.1. A www.wakeshop.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek valamint a Adatkezelő boltjában (Wakeshop - 1036 Budapest, Perc utca 2.) vásárló természetes személyek.

3.2.2. Gyermekek: A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

3.2.3. Az adatkezelés időtartama: Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő (8+1 év). Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8 év elteltével. Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig.

3.3.4. Kötelezően megadandó adatok köre: Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken csillag* és/vagy piros szín megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

3.3.5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

Igénybe vett adatfeldolgozók:

Szállítás:

Online fizetés:

WEBTÁRHELY szolgáltató:

Könyvelési szolgáltató:

3.3 Az adatok megismerésére jogosultak köre

3.3.1. A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg. Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1 évig tárol.

3.4 Automata döntéshozatal

3.4.1.  Ingyenes szállítás: A rendszer működési logikája: A szerződési feltételekben meghatározott összeg fölött ingyenes a szállítás. Az automata döntéshozatal következménye az Érintettre: A személyes adatok kezelésére nincs hatással az automatizmus.

3.5 Az érintettek jogai

3.5.1.  Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél, kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, biztosítsa ezen adatokhoz való hozzáférését kérheti adatainak helyesbítését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását, Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára. Kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és az Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 

3.5.2. tájékoztatás költsége: Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesenbiztosítja. Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel. Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.  Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

3.5.3. Tájékoztatás megtagadása: Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Adatkezelő, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet. Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

3.5.4. Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

3.6 Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

3.6.1. Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli. Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy: az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza; csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához; az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről. Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet. Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik. Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

3.7 Google és közösségi média

3.7.1 A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

3.7.2. A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

3.7.2. Facebook: A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő minta a facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása. A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek. 

3.8 Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

3.9 Alkalmazott Jogszabályok

3.10 Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

3.11 SIMPLEPAY Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy az Everride Kft. (1037 Bp, Domoszló útja 16) adatkezelő által a www.wakeshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:Név; Szállítási cím; E-mail cím; Telefonszám; Egyedi Termék(ek) azonosító(i).
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A webáruházban feltüntetett termékek üzletünkben (Wakeshop Bp 1037, Domoszló útja 16.) is elérhetőek, amennyiben ennek ellenkezőjéről kifejezett információt nem teszünk közzé. A webáruházunkban és üzletünkben feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. A házhozszállítás és csomagolás költségét a feltüntetett árak nem tartalmazzák, erről minden esetben az online rendelés folyamán rendszerünk automatikusan tájékoztatja a felhasználót.

4.2. A webshopban minden esetben részletesen feltüntetjük a termék/termékek nevét, cikkszámát, bruttó árát, és a termékekről fotót/fotókat jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

5. Webáruház használata, online vásárlás menete

5.1. A webáruház és az online vásárlás használatának feltételei

5.1.1. A webáruházban csak regisztrált felhasználó tud vásárolni. A regisztráció megközelítőleg 1-2 (egy-két) percet vesz igénybe!

5.1.2. A regisztrációs űrlap kitöltése után felhasználó aktiváló e-mailt kap, mely tartalmazza a fiók aktiválásához szükséges linket, amelyre kattintva a webáruházba juthat, ahol a jelszó és személyes adatok megváltoztatására van lehetőség.

5.1.3. Jelentkezzen be és a megvásárlandó termékeket a helyezze a kosárba, aminek a tartalmát jobb felső "Kosár" menüpontban követheted nyomon.

5.1.4. A vásárlás befejeztével lépj a "Kosár" menübe, és az alul található "Tovább" gombra kattintva indíthatod el a megrendelési/fizetési folyamatot. Itt az adatok kitöltése és a fizetési mód kiválasztása után a "Tovább" gombra kattintva eljutunk 'Megrendelés véglegesítése' oldalra, ahol ellenőrizhetjük a vásárlásunkkal kapcsolatos összes információt, szállítási/utánvételi költséget. A megrendelés gombra kattintva elindul a megrendelés. Bankkártyás és Paypal vásárlásnál a böngészőnk átirányítódik az OTP Simplepay, vagy Paypal oldalára, ahol a megrendelést ki tudjuk fizetni. Minden megrendelésről / vásárlásról egy visszaigazoló e-mail-t küldünk.

5.1.5. A szállítás megkezdésekor Szolgáltató tájékoztató e-mailt küldünk, ami tartalmazza a követési linket is, amire kattintva a DPD oldalán Felhasználó nyomon követheti a küldeménye útját. A követés az adatok feldolgozása miatt sok esetben "késik" az aktuális állapothoz képest.

5.1.6. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozóan lehetőség van az alábbiak módosítására:

5.2 Fizetési lehetőségek

A megrendelését Felhasználó három féleképpen tudja kifizetni:

- Utánvétellel
- Online bankkártya fizetéssel
- Személyesen üzletünkben

Utánvétes fizetési mód kiválasztása esetén a teljes összeget a DPD csomagfutárnak kell kifizetni, aki a pénz átvétele után átadja Önnek a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot. (Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha a csomagját tételesen ellenőrizte, meggyőződött a termékek sértetlenségéről, mert az átvétel utáni hiányosságokra, károkra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.)

További tájékoztatás a házhozszállítással kapcsolatban ezen az oldalon elérhető.

5.3 A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.3.1. A beérkező megrendelések feldolgozása minden –a megrendelés napját követő – munkanapokon 9:00 és 12:00 között történik.

5.3.2 Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított maximálisan 2 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.3.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.3.4. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

6. Elállás Joga, Garancia, Jótállás, Panaszkezelés

6.1 Elállás joga

6.1.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

6.1.2. A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

6.1.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Elállás esetén az Ügyfél a terméket eredeti, új állapotában köteles visszaküldeni. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén az Everride Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Házhoz szállítással történt vásárlással kapcsolatosan szaküzletünk nem tud vásárlóink segítségére lenni. Kérjük, a terméket minden esetben átvevő pontunkba szíveskedjen visszajuttatni.

Átvevőpont: Everride Kft. / WAKESHOP, 1037 Domoszló útja 16.,
Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

6.1.4. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát: olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

6.1.5. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

6.1.6. Online vásárlások esetén a szállítási és kezelési költség díjak csökkenthetik a vételár visszatérítés összegét. Bővebb információ a "szállítási információk " menüpont alatt található.

6.2 Garancia, jótállás

6.2.1. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még:151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

6.2.2. Termékeire vonatkozóan Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, a vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

6.2.3.  Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

6.2.4.  Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

6.2.5.  A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet,
vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6.2.6.  Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Nem rendeltetésszerű vagy túlhasználat használat során fellépő hibák esetén a szolgáltató nem vállal csere vagy javítási garanciát. Nem rendeltetészserű vagy túlhasználatnak minősül a kölcsönzős funkcióban,  oktató programokban, csoportos használatban, versenyzők által használt termék idő elötti meghibásodása.

6.2.7. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása az első 6 hónapban a Szolgáltatót terheli, az azt követő 6 hónapban pedig az Ügyfelet. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél felelőssége, a termék meghibásodása esetén, a meghibásodott terméket a javítás vagy csere céljából mielőbb a szolgáltató rendelkezésére bocsájtani. Ennek tartós elmulasztása a garancia, jótállás elvesztésével járhat. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

6.2.8. Jótállás nem vonatkozik azokra a termékekre melyek B, C vagy egyéb csökkentett minőségi kategóriába soroltak vagy minta illetve demo/bemutató termékek, ezen oknál fogva csökkent értéken kerülnek eladásra. A vásárló erről tájékoztatást kap, a jótállási jegyen feltüntetett információval.

6.2.9. Szolgáltatóként Cégünk és termékeink presztízsének megőrzése érdekében, a jótállási feltételeket és gyártói garanciális feltételeket, Ügyfeleink számára lehetőség szerint legkedvezőbb formában és rugalmasan igyekszünk alkalmazni.

6.3 Panaszkezelés

A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodómódjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

6.4 Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a hogy a Békéltető testület/testületek határozatait magukra nézve nem tekintik döntő, kötelező érvényűnek. A 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve Szolgáltató kiköti hogy kizárólag az ügyben hatályosan eljáró Bíróság/Törvényszék illetékességét ismeri el és tekinti döntő érvényűnek.

 

7. Bankkártyás Fizetés

7.1. Üdvözlünk a OTP Simple biztonságos, internetes fizetési megoldásával működő Webáruházunkban! Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheted biztonságos módon vásárlásod. Az OTP Mobil Kft. az internetes vásárlás és a mobilvásárlás területén rendelkezik kiterjedt szolgáltatás portfólióval. Termékei Simple márkanév alatt találhatók meg a piacon, jelenleg két fő szolgáltatást nyújtva. A Bankkártyás fizetéssel kapcsolatban, bővebb tájékoztatást itt találsz!

7.2. Mire figyeljen a vásárláskor?

7.3. Fizetés lépései: